Hilde Venema verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden, zoals het aanbieden van informatie en voor (statistisch) onderzoek naar het gebruik van de website en online diensten, ter verbetering van onze dienstverlening. In bepaalde gevallen heeft Hilde Venema bijzondere gegevens van u nodig. Zo kan het bij de uitvoering van sommige overeenkomsten noodzakelijk zijn om u te vragen naar eventueel aanvullende informatie.

Bescherming

Hilde Venema is ervan overtuigd, dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten en bezoekers van de website van groot belang is. Hilde Venema heeft passende maatregelen genomen om de website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Persoonsgegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Alle personen, die kennis kunnen nemen van de door Hilde Venema vastgelegde gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding van deze informatie.

Uw rechten

Indien u wilt, kunt u ons laten weten dat uw persoonsgegevens niet meer gebruikt mogen worden of, kunt u de verleende toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken.

Service

Hoewel Hilde Venema er altijd naar streeft om aan uw verzoeken te voldoen, kunnen wij verzoeken afwijzen, indien deze de privacy van anderen in gevaar brengen, onredelijk of repetitief zijn, onredelijk grote technische inspanningen vereisen of praktisch niet of nauwelijks uitvoerbaar zijn. Indien wij u toegang tot uw informatie kunnen bieden of deze kunnen corrigeren, zullen wij dit kosteloos doen, tenzij dit praktisch niet of nauwelijks uitvoerbaar is. Wij streven ernaar onze diensten uit te voeren op een manier die informatie beschermt tegen onopzettelijke of moedwillige vernietiging.

Google Analytics

Hilde Venema kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service, die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Hilde Venema te helpen analyseren, hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden, hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens, waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren. Door gebruik te maken van de Hilde Venema website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden, zoals hiervoor omschreven.

Verstrekking van gegevens aan derden

Verstrekking van gegevens aan derden vindt alleen plaats, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden of indien de wet of andere regelgeving dat vereist.

Hilde Venema Verkoopstyling - Telefoon 06 11 08 66 43 -  BTW-id NL001505065B53 / KVK 01130609